PROJEKTOWANIE TERENÓW ZIELENI

Wszystko zaczyna się od koncepcji

Wszystko zaczyna się od koncepcji.

Przygodę ogrodowa zaczynamy od spotkania w ogrodzie. Tam oglądamy teren i rozmawiamy o oczekiwaniach klienta. Często wykonujemy pomiary uzupełniające. Na tej podstawie sporządzamy dwie koncepcje zagospodarowania, obie spełniające parametry inwestora. Spotykamy się ponownie, wspólnie ustalamy jedną koncepcję. Służymy naszą wiedzą i doświadczeniem, aby zaspokoić potrzeby, marzenia i oczekiwania klienta. Po ustaleniu koncepcji przystępujemy do wykonania projektu . składa się on z dwóch części: opisowej i rysunkowej. Część opisowa przedstawia harmonogram prac, sposób wykonania poszczególnych etapów, spis roślin. Część rysunkowa zawiera rzut ogrodu w skali, uwzględniający projekt ciągów komunikacyjnych, rozmieszczenie małej architektury, ukształtowanie powierzchni,rośliny. W miarę potrzeby i uzgodnień z inwestorem wykonujemy tez projekty pomocnicze: projekt nawierzchni, projekt oświetlenia, nawodnienia, odwodnienia . Projekt jest podstawą do skosztorysowania inwestycji. Po zatwierdzeniu projektu można przystąpić do realizacji.

Nasza firma opracowuje projekty zagospodarowania terenów zieleni dla:

  • klientów indywidualnych
  • wspólnot mieszkaniowych
  • deweloperów
  • inwestycji komercyjnych i handlowych

Budowa założeń ogrodowych

Od projektu do wykonania. Proces budowania ogrodów zaczynamy od kształtowania terenu oraz położenia instalacji elektrycznej i wodnej.

Pielęgnacja

Ogrody istniejące wymagają pielęgnacji . Przycięcia, ukształtowania roślin, odcięcia suchych pędów, pielenia...

Systemy nawadniające

Fundamentem dla właściwego rozwoju roślin w ogrodzie jest woda i jej kontrolowanie. Równomierne i regularne rozprowadzanie wody jest konieczne do utrzymania efektów ciężkiej pracy w ogrodnictwie...